Pozvánka na členskou schůzi BdFCB

Autor: -in- (rytmal@seznam.cz), Téma: Aktuality
Vydáno dne 21. 03. 2018 (196 přečtení)
Dne 22.4.2018 po skončení Klubové výstavy se v Netolicích (Kemp Podroužek) uskuteční členská schůze:

PROGRAM:

1/ Zahájení

2/ Zprávy o činnosti výboru za uplynulý rok

3/ Schválení plánu činnosti na příští období

4/ Návrh změn ve Stanovách, zápisním a bonitačním řádech

5/ Volba člena výboru za odstupující pokladní

6/ Diskuze

7/ ZávěrZde přikládáme návrhy změn v normativech. Jedná se především o přejmenování názvu klubu, vzhledem k přidělení dalšího plemene bouviera. Dále o formální úpravy textů, tak aby odkazovaly na platná ustanovení.

Žádáme členy, aby si vše přečetli a případné návrhy na změnu zaslali písemně na email předsedkyně: rytmal@centrum.cz

STANOVY

BONITAČNÍ ŘÁD

ZÁPISNÍ ŘÁD