Členská schůze - volby

Autor: -in- (rytmal@seznam.cz), Téma: Aktuality
Vydáno dne 17. 01. 2021 (49 přečtení)
Vážení členové klubu, v roce 2020 skončilo volební období současného výboru a měly proběhnout volby. Jak určitě víte, výbor se členskou schůzi pokusil svolat dvakrát, ale pokaždé byla odvolána vzhledem k nařízením vlády, kvůli šíření Covid-19, a tedy omezení shromažďování. Současná situace je proto taková, že podle občanského zákoníku současnému výboru mandát nekončí a bude pokračovat v práci i v roce 2021, kdy se budeme snažit svolat  členskou schůzi, jakmile bude umožněno shromažďování většího počtu osob, a to přesně v termínech, jak určují naše stanovy klubu. Buďte proto, prosím, pozorní, sledujte klubové stránky, schůzi plánujeme při Klubové výstavě a budeme věřit, že podmínky nám tuto akci již povolí uskutečnit.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!